kingspleasure.com
Skip

EU Projects

Post has published by lw

„ Realizacja grywalnego prototypu rozgrywki epizodycznej do gry Projektu Demon Ruchu”
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych: Program Wsparcia Gier Wideo”

Kings Pleasure realizuje projekt badawczo – rozwojowy pt. „System automatyzacji wielopoziomowego planowania zasobów przedsiębiorstwa oraz kompleksowego zarządzania błędami powstałymi przy produkcji gier na platformy cyfrowe” dofinansowany w ramach realizacji Projektu Grantowego Bridge Alfa, Działanie 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie systemu automatyzacji wielopoziomowego planowania zasobów przedsiębiorstwa oraz kompleksowego zarządzania błędami powstałymi przy produkcji gier na platformy cyfrowe – narzędzia optymalizującego proces tworzenia gier w produkcjach studia Kings Pleasure.